Celem działalności CTT jest stymulowanie innowacyjności Uczelni oraz umożliwienie wykorzystania w pełni potencjału intelektualnego pracowników naukowych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Do zadań CTT należy transfer wyników prac naukowych do gospodarki, prowadzenie działalności w zakresie ochrony własności intelektualnej, budowa sieci współpracy między sferą nauki a gospodarką dla ułatwiania i zintensyfikowania przepływu innowacyjnych technologii i wiedzy.

Uniwersytet Rolniczy jest członkiem Klastra Life Science Kraków, misją którego jest wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze Life Science oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych. CTT realizuje krajowe i międzynarodowe projekty związane z rozwojem nauki i podnoszeniem konkurencyjności przedsiębiorstw.

Centrum Transferu Technologii UR w Krakowie poszukuje kontaktów z firmami zainteresowanymi rozwojem przedsiębiorstw poprzez współpracę z Uniwersytetem Rolniczym.

2017-05-04

Przeprowadzenie warsztatów w Projekcie pn.: „Absolwent UR – poszukiwany specjalista na rynku pracy” - POWR.03.01.00-00-K318/16-00

2017-03-27Przeprowadzenie warsztatów w Projekcie pn.: „Program Rozwoju Kompetencji Studentów UR” - POWR.03.01.00-00-K319/16-00
2017-03-16Spotkanie SIG - kosmetyki i styl życia
2015-05-20
Polsko-Francuskie Forum Nauki i Innowacji
1 czerwca w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbędzie się Polsko-Francuskie Forum Nauki i Innowacji organizowane przez MNiSW, Ambasadę Francji oraz Instytut Francuski w Polsce... [więcej]
2015-05-15
Małopolski Festiwal Innowacji 2015
W dniach 25-31 maja, startuje kolejna edycja Małopolskiego Festiwalu Innowacji. Wydarzenie to będzie obfitować w szereg interesujących inicjatyw w całej Małopolsce.... [więcej]
więcej
Centrum Transferu Technologii, Al. Mickiewicza 21/4, 31-120 Kraków, tel. 12 662 41 94, 2009-2016    Redaktor    Polityka cookies