Celem działalności CTT jest stymulowanie innowacyjności Uczelni oraz umożliwienie wykorzystania w pełni potencjału intelektualnego pracowników naukowych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Do zadań CTT należy transfer wyników prac naukowych do gospodarki, prowadzenie działalności w zakresie ochrony własności intelektualnej, budowa sieci współpracy między sferą nauki a gospodarką dla ułatwiania i zintensyfikowania przepływu innowacyjnych technologii i wiedzy.

Uniwersytet Rolniczy jest członkiem Klastra Life Science Kraków, misją którego jest wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze Life Science oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych. CTT realizuje krajowe i międzynarodowe projekty związane z rozwojem nauki i podnoszeniem konkurencyjności przedsiębiorstw.

Centrum Transferu Technologii UR w Krakowie poszukuje kontaktów z firmami zainteresowanymi rozwojem przedsiębiorstw poprzez współpracę z Uniwersytetem Rolniczym.

2019-01-15

Recruitment for the position of the Visiting Professor employed under the project “The University of Agriculture – open space for you!”

2019-01-08

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie konsultacji eksperckich

2018-12-24

Program LIFE - szkolenie 9 stycznia 2019 r. – Podprogram działań na rzecz środowiska

2018-12-24

Pełnych ciepła, spokoju i radości Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności i sukcesów w Nowym 2019 Roku 

2018-12-14

Rekrutacja na szkolenie językowe w ramach projektu „Rozwój kompetencji dydaktycznych kadry Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie”

2018-12-14

Program LIDER – ogłoszenie o naborze wniosków

więcej
Centrum Transferu Technologii, Al. Mickiewicza 21/4, 31-120 Kraków, tel. 12 662 41 94, 2009-2016    Redaktor    Polityka cookies